Søndag d.17-7-16 kørte Lars og jeg til Karup Å, hvor vi fiskede om formiddagen med flue nedstrøms broen, men der skete intet udover vi faldt i snak med Bruno der kom ned fra sommerhuset. Vi snakkede lidt om fiskeri med wobler, spinner og blink og fik et par tips om fordele og ulemper når der drev lidt grøde og selvfølgelig om Michaels store havørred. Vi kørte derefter hjem og aftalte at prøve igen dagen efter.

Vi kørte til nr. 44, hvor jeg startede oppe ved spangen og Lars midt på stykket. Jeg satte en kobberfarvet 28g pool blink på. Da jeg nåede ca. hvor Lars startede kom hugget idet blinket var inde ved egen bred og helt oppe i overfladen, jeg så at havørreden kom og tog blinket og den strøg midt ud i åen hvor den tog et voldsomt spring, jeg kunne se det var en god fisk så jeg råbte efter Lars der var kommet forbi Røjbæk. I mellem tiden tog den endnu et voldsomt spring, derefter et udløb opstrøms. Jeg fik den vendt da Lars kom ned til mig, vi gik nedstrøms med den hvor den tog nogle små udløb. Lige inden indgangen til Røjbæk viste den lidt træthed så jeg besluttede at nu skulle den landes, jeg fik den ind til bredden hvor Lars satte gaffen perfekt i den og trukket på land. Jeg fik gokket fisken og da jeg skulle afkroge den opdagede jeg at modhager på krogen var klemt ind (havde brugt blinket i Store Åen) Jeg målte den til 85 cm, og da vi ingen vægt havde med måtte det vente til vi kom hjem. Lars ville gerne fiske lidt mere så jeg gik op til bilen med fisken, men da jeg kom ned igen blev krogen dog skiftet ud .Vi fiskede en lille times tid endnu men der skete ikke mere, så vi kørte hjem for at fejre fangsten og få den vejet. Vægten stoppede på 8,3 kg. Det skulle lige skylles ned med et par Karup Å whisky og lidt rom, det var jo trods alt sommerferie.

20160718_09533720160718_095617