AHSF har fået nyt fiskevand, som nu kan tilbydes til foreningens medlemmer såvel som dagkortfiskere.

Der er tale om 2 nye strækninger i Karup Å, samt en ny strækning i Storåen ved Hodsager.

Første strækning er i Nedre Karup Å, ved Nørre Løviggård op imod Røjbæk Spang. Der er gennemgangsret til strækningen langs med åen fra Hagebro. Parkering ligeledes ved Hagebro. Den nye strækning er markeret imellem de 2 hvide streger på billede 1.

Billede 1. Karup ved Nørre Løviggård.

Anden strækning er ligeledes i Nedre Karup Å, syd for Dueholm. Der er gennemgangsret til strækningen fra foreningens stykke lige syd herfor. Den nye strækning er markeret imellem de 2 hvide streger på billede 2.

Billede 2. Karup Å syd for Dueholm.

Sidste strækning er i Storå ved Hodsager nedstrøms fra Rotvig Bro. Det nye stykke er i forlængelse af en strækning, som allerede er i AHSF regi. Så nu kan der fiskes fra Rotvig Bro, og vestover. Der etableres parkeringsplads sydvest for broen. Den nye strækning er markeret imellem de 2 hvide streger på billede 3.

Billede 3. Storå ved Rotvig Bro.

Der er opsat start og slutskilte langs de nye stræk, og kortene over fiskevandet er tilrettet på hjemmesiden som AHSF opfordrer både medlemmer og dagkortfiskere til at studere inden fisketuren. Kortene over fiskevandet kan ses her:

AHSF ønsker alle medlemmer og dagkortfiskere ”knæk og bræk” langs de nye stræk, såvel som langs foreningens øvrige strækninger.