Sæsonen starter på søndag den 1. marts. Vandstanden er på vej ned, så det går da fremad 😊👍 Vær dog alligevel varsom, og fisk evt. hvor brinken ses tydeligt over vandet, så man ikke bliver uheldigt overrasket, skulle man tage et skridt for meget.

Her inden sæsonstart, vil foreningen også gerne minde om, at der er indrapporteringspligt på alle fangster gjort på foreningens vande. Indrapporteringspligten har været gældende siden 2017.

Man skal indrapportere via DTU’s “Fangstjournalen”, som man finder ved at følge linket i opslaget her.

Laks fanget i Storåen (fra 16/4), skal herudover som vanligt indrapporteres til SVS. Info om dette findes her.

Som noget nyt, er det fra i år ikke længere muligt at være “anonym” ifm. fangstindrapportering. Dette blev besluttet på foreningens generalforsamling i dec. 2019.

Det er meget vigtigt at alle fangster bliver indrapporteret. Har man problemer med det tekniske, eller hvis der er spørgsmål i øvrigt til indrapportering, kan man rette henvendelse til bestyrelsen, eller til:

Jan K. Rosenby, mob. 20146468
jan@rosenby.dk

eller

Allan N. Johansen, mob. 26171246
seatrout102@gmail.com

Foreningen vil hermed gerne ønske alle lystfiskere “knæk og bræk” langs foreningens vand.

MVH AHSF