Laks fra Storåen:

Alle fangster af laks i Storåen skal indberettes særskilt senest 4 dage efter fangsten. Ved indberetningen angiver man en lang række oplysninger vedr.: navn/adresse, fangststedet, laksens køn/størrelse, agn og eventuel mærkning af fisken. Det hele fremgår af indberetningsformularen, som du finder på nedenstående link til SVS:
Indberet fangst af laks (Storåen)

Husk også at indberette fangsten på foreningens hjemmeside!
Vær opmærksom på at AHSF har indført obligatorisk fangstindberetning fra sæson start 2017!
Indberet din fangst her