Guide ved Karup Å. (For DEU and GBR version, see below).

Vil du gerne på en fisketur ved Karup Å, sammen med en erfaren Guide?

Så samarbejder AHSF med Henrik Kure Nielsen, som er officielt certificeret som Guide. Henrik er en meget dygtig lystfisker og fluebinder, med masser af å havørreder på samvittigheden.

Henrik Kure Nielsen er født i 1966 i Nexø på Bornholm. Gennem de seneste 36 år har han levet og åndet for fluefiskeriet. Det er ofte havørrederne på kysten, der får lov at sætte tænderne i Henriks fluer, men også opgangsfiskene i de jyske åer får jævnligt en smagsprøve.

Noget af det Henrik lægger mest vægt på i sit fiskeri er fisketeknik, indlevelse og fluens dynamik i vandet. Samtidig har han øje for de mange naturoplevelser, som fisketuren byder på og mener, at størrelse ikke er alt.

Så hvis du ønsker en skræddersyet fiskeoplevelse langs Karup Å, så tag kontakt til Henrik Kure Nielsen for at aftale nærmere vedr. antal timer og pris.

Kontaktinfo:

E-mail: kurefluer@hotmail.com

Telefon: +45 31 33 22 93

Du kan se mere om Henrik Kure Nielsen, og hans fiskeri på hans Instagram profil her:

https://www.instagram.com/kurefluer/

Henrik Kure Nielsen

Guide bei der Karup Au.

Möchtest du gerne bei der Karup Au, mit einem Erfahrenden Guide Angeln gehen?

Der AHSF Verein hat ein Zusammenarbeit mit Henrik Kure Nielsen, der offiziell als Zertifizierte Guide ausgezeichnet ist. Henrik ist ein sehr tüchtigen Angler und Fliegenbinder, und er hat viele Meerforellen auf sein Gewissen.

Henrik Kure Nielsen ist 1966 in Nexø auf Bornholm geboren. In den letzten 36 Jahren hat es sich für ihn über das Fliegenfischen gedreht. Es ist oft die Meerforellen an der Küste, die ihren Zähne in Henriks Fliegen setzen, aber er kriegt auch jedes Jahr gute Fische in den Jütländischen Auen.

Was für Henrik am wichtigsten bei seiner Fliegenfischerei ist, sind die Technik, Lebendigkeit und Dynamik von der Fliege ins Wasser. Und er hat auch ein Auge für die vielen Naturerlebnissen, die sich an den Angel Ausflüge zu bietet, und eine feste glaube daran, dass Größe auf die Fische nicht alles bedeutet.

Wenn Sie ein spezieller Angler Erlebnis entlang der Karup Au sich wünschen, dann bitte Kontakt mit Henrik aufnehmen, um Stunden Dauer und Preis zu verabreden.

Kontakt Info:

Email: kurefluer@hotmail.com

Telefon: +45 31 33 22 93

Sie können mehr über Henrik Kure Nielsen, und seiner Fischerei hier auf seiner Instagram Profil erleben:

https://www.instagram.com/kurefluer/

Guide by River Karup.

Do you wish to go fishing along River Karup, with an experienced Guide?

AHSF has a collaboration with Henrik Kure Nielsen, who is an officially certified Guide. Henrik is a very skilled angler and flytyer, with loads of experience in catching seatrout (sea run brown trout).

Henrik Kure Nielsen was born in 1966 in Nexø on Bornholm. Over the past 36 years, he has lived and breathed for flyfishing. It is often coastal sea trout, who gets to sink their teeth in Henrik’s flies, but the fish in the rivers of Jutland also regularly get a taste.

Henrik mostly enjoys fishing technique, and creating life like flies with lots of dynamics in the water. Furthermore, he has a good eye for the many nature experiences, that fishing trips offer, and he strongly believes that the size of the fish is less important.

If you want to try a special angling experience along River Karup, then get in contact with Henrik Kure Nielsen for further details regarding duration and prize.

Contact info:

Email: kurefluer@hotmail.com

Telephone: +45 31 33 22 93

You can check out more about Henrik Kure Nielsen, and his fishing on his Instagram profile here:

https://www.instagram.com/kurefluer/