• ons
  07
  dec
  2022
  19:30Haderup Kultur og Idrætscenter
  Ordinær Generalforsamling i Haderup Kultur og Idrætscenter
  Onsdag den 7. december 2022 kl. 19.30
  Generalforsamlingen for AHSF holdes som vanligt den første onsdag i december måned. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.
  Husk at forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
  Vi ser frem til et stort fremøde.
  På forenings vegne
  Henning Sandager
 • fre
  11
  aug
  2023
  søn
  13
  aug
  2023