AHSF er medlem af Sammenslutningen ved Storå, SVS. Ved fiskeri i Storå efter laks, er der et helt særligt regelsæt og nogle yderligere retningslinjer man skal iagttage.

Der er indberetningspligt på alle fangede laks i Storå, også dem man genudsætter. Indberetning skal ske senest 4 dage fra fangstdatoen via fangstrapporten på SVS hjemmesiden. Indberetningen kan foretages her

Alle de særlige regler for laksefiskeriet i Storå finder du i bekendtgørelsen her

Alle de særlige retningslinjer for laksefiskeriet, som er fastsat af DTU, finder du her

Det er vigtigt at holde øje med om der stadig er laks til rådighed på den tildelte kvote, inden man begiver sig til Storåen på laksefiskeri. Dette hvis man ønsker mulighed for at hjembringe en laks. Det kan man gøre på hjemmesiden: http://www.svstoraa.dk/ hvor man også skal foretage evt. fangstindrapportering, såfremt man er så heldig at fange en flot laks.

Laksen er som udgangspunkt totalfredet i Storå, men under forudsætning af overholdelse af førnævnte særregler og retningslinjer, bliver der hvert år frigivet en kvote med et antal laks, der må hjemtages fra vandløbet. Det er derfor essentielt, at alle regler og retningslinjer vedr. laksefiskeriet i Storå overholdes.