Forfatter: ahsf2015 (Side 1 af 2)

Kontingent 2023

Kære gæve lystfiskere,

Så er vi igang med et nyt år, og vi kan glæde os til den kommende fiskesæson i det skønne og fantastiske Aulum-Haderup fiskevand.

Det er derfor også ved at være tid til betaling af kontingentet for 2023. Kontingentet er uændret og er som følger og bedes indbetalt senest 28 februar.

Senior (18 + år)     AHSF                  1150kr.      (Ægtefælle AHSF 700 kr.)
Junior (10-17 år)  AHSF                       50 kr.
Børn under 10 år                                Gratis

Senior (18+ år)      AHSF+HILF   1800kr.   (Dobbelt medlemskab)
(læs mere herom på AHSF hjemmeside under “2 fluer med et smæk)

I år har vi besluttet at indføre MobilePay og du betaler nemmest kontingent ved at anvende MobilePay til nr. 393148.
Husk at skrive dit fulde navn og mailadresse i kommentarfeltet.

Husk at gemme MobilePay kvitteringen på din telefon. Vi udsender ikke længere medlemskort.

 

Yderligere information om fiskevand, dagkort og andre opdateringer omkring vores vand og fiskeriet kan findes på vores hjemmeside.

Har du ikke MobilePay, kan du i stedet bankoverføre til Nordea konto 2440-0610003826.
Husk at skrive dit fulde navn, mailadresse og tlf. nr. i kommentarfeltet.
Husk at gemme kvitteringen for overførselen som kvittering for betaling. Vi udsender ikke længere medlemskort.

I ønskes alle Knæk og Bræk i 2023

Ny plan for fiskepleje: Fremgang i Karup Å og potentiale for mere

Fiskeundersøgelser i Karup Å i efteråret 2021 viser en stor fremgang i antallet af ½-års ørreder, men der peges samtidig på et stort potentiale for flere fisk, hvis de fysiske forhold forbedres. Det er netop også, hvad de lokale lystfiskere arbejder på ud fra en målsætning om at få en selvreproducerende havørredbestand i vandløbssystemet.

Læs hele artiklen i Sportsfiskeren https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/01/ny-plan-for-fiskepleje-fremgang-i-karup-a-og-potentiale-for-mere?fbclid=IwAR3S0fvCh105g6cJnjaHBJazG4-QeUyAyx5zR7i_4UDoopeIW1T40qYFB9Q

FORNYET TILLADELSE TIL REGULERING AF SKARV.

KÅS har fået fornyet tilladelsen til regulering af skarv i perioden frem til 31 marts, hvorefter der søges en ny.
NYHED.
Denne reguleringstilladelse giver mulighed for regulerer på nye tidspunkter:
Der meddeles i perioden 1. september – 31. januar tilladelse til regulering i tidsrummet 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, jf. § 14, stk. 4. I august, februar og marts må reguleringen kun foretages fra solopgang til solnedgang.
Ved regulering skal reguleringstilladelsen medbringes, tilladelsen printes via dette link:
Reguleringen følger jagtlovens regler, som bla. Omfatter:
Gyldigt jagttegn og våbentilladelse.
Regulering kan forgå fra solopgang til solnedgang.
Ved regulering i bymæssig bebyggelse skal der yderligere søges tilladelse hos det lokale politi.
Udover overholdelsen af jagtlovens regler, skal der ved regulering være en skriftlig eller mundtlig tilladelse fra lodsejeren.
Når I har reguleret skarv, skal udbyttet indberettes til undertegnede på Tom@tmbs.dk hvorefter det samlede udbytte indrapporteres til naturstyrelsen senest 4 uger efter reguleringsperioden.

Vandplejemøde

Karup Å Sammenslutningens Vandpleje holder møde på Trevad Ørredpark onsdag den 30. november kl. 19.00.
Alle lystfiskere fra de forskellige foreninger og interesserede er velkommen til at deltage. Vi laver bl.a. status på vandplejeprojekter og planlægger indsatser i 2023.
Har du lyst til at være en del af et hyggeligt selskab med en meningsfuld opgave så mød op!

Mange hilsner
KÅS Vandpleje

Konkurrencen 2022 – i solskinsvejr.

AHSF årlige konkurrence blev afholdt i fantastisk skøn sommervejr, som nok også var medvirkende til begrænset fangster. Ca. 35 mødte op i det smukke men varme vejr, og der blev indvejet 2 havørreder, samt nogle skaller.

De dygtige fangere er :
– Peter Bjerregård, havørred på 5 kg
– Carsten Ullerup, havørred på 1 kg

og 2 juniorer stod for fangsterne af skaller
– Theo Handberg, skalle på 14 cm
– Nor Handberg, skalle på 13 cm

ASHF ønsker tillykke med fangsterne, og tusind tak til de fremmødte.

Observationer af sæler ved Karup Å

Første marts startede lystfiskersæsonen igen ved Karup å, og der begynder at komme folk langs åen. Som alle husker, så havde vi sidste år en tilladelse til regulering af sæler. Denne tilladelse er netop blevet fornyet. Vi vil derfor bede jer om at indrapportere jeres observationer af sæler, så vi kan sporer disse, og samtidig leverer informationerne omkring sælernes færden videre til biologerne. Vi vil gerne have jeres indrapportering så hurtigt som muligt, og gerne med det samme. Den mest enkle måde er indtil videre, at ringe til Schneider Phillipsen, lodsejerforeningens formand mobil nr. 40 42 31 71. Schneider vil så indrapportere observationen på Limfjordsrådets hjemmeside. Kan Schneider ikke træffes, så send ham en sms omkring observationen med tid og sted. Vi opfordre til, at man opretter Schneider Phillipsens nummer i sin telefon, dette for hurtigt at kunne indrapportere hændelsen. Vi håber alle vil bidrage positivt til processen, så vi sammen med biologerne kan finde løsninger der gør, at vi fremadrettet bedre kan håndtere situationen omkring de uønskede sæler i Karup Å

Knæk & Bræk
Formand for KÅS
Tom Sørensen

Adresse og Telefon nr.

Bestyrelsen ønsker at kunne sende meddelelser, nyheder, indkaldelser, oversigtskort m.v.  hurtigt, nemt og billigt til medlemmerne. Derfor vil vi gerne have jeres mail-adresse og tlf. nr. Dette kan gøres, ved at oplyse det med en bemærkning ved betaling eller at sende en mail med oplysninger direkte til Kassereren.

Billeder af flotte fangster.

Johannes Hovmand med en flot havørred på 60 cm.
Bo Østergaard med 4,0 kg rent sølv fra Karup Å.
Michael S. Sørensen med flot fisk fra Haderis å på 58 cm
Marcus Gjørret med fantastisk drømmefisk på 95 cm og 12,3 kg fra Karup Å.
Malte Rolfs med Karup Å fisk på 7,6 kg.
Johnny Pedersen med flot sommerfisk på 7,2 kg.

Se alle AHSF fangsterne på linkene herunder:

Mobil venlig version. https://ahsf.dk/?page_id=1820

Version til PC. https://ahsf.dk/?page_id=1702

AHSF ønsker jer alle knæk og bræk langs vandene 🙂

« Ældre indlæg

© 2023

Tema af Anders NorenOp ↑

EnglishGerman