Johannes Hovmand med en flot havørred på 60 cm.
Bo Østergaard med 4,0 kg rent sølv fra Karup Å.
Michael S. Sørensen med flot fisk fra Haderis å på 58 cm
Marcus Gjørret med fantastisk drømmefisk på 95 cm og 12,3 kg fra Karup Å.
Malte Rolfs med Karup Å fisk på 7,6 kg.
Johnny Pedersen med flot sommerfisk på 7,2 kg.

Se alle AHSF fangsterne på linkene herunder:

Mobil venlig version. https://ahsf.dk/?page_id=1820

Version til PC. https://ahsf.dk/?page_id=1702

AHSF ønsker jer alle knæk og bræk langs vandene 🙂