Første marts startede lystfiskersæsonen igen ved Karup å, og der begynder at komme folk langs åen. Som alle husker, så havde vi sidste år en tilladelse til regulering af sæler. Denne tilladelse er netop blevet fornyet. Vi vil derfor bede jer om at indrapportere jeres observationer af sæler, så vi kan sporer disse, og samtidig leverer informationerne omkring sælernes færden videre til biologerne. Vi vil gerne have jeres indrapportering så hurtigt som muligt, og gerne med det samme. Den mest enkle måde er indtil videre, at ringe til Schneider Phillipsen, lodsejerforeningens formand mobil nr. 40 42 31 71. Schneider vil så indrapportere observationen på Limfjordsrådets hjemmeside. Kan Schneider ikke træffes, så send ham en sms omkring observationen med tid og sted. Vi opfordre til, at man opretter Schneider Phillipsens nummer i sin telefon, dette for hurtigt at kunne indrapportere hændelsen. Vi håber alle vil bidrage positivt til processen, så vi sammen med biologerne kan finde løsninger der gør, at vi fremadrettet bedre kan håndtere situationen omkring de uønskede sæler i Karup Å

Knæk & Bræk
Formand for KÅS
Tom Sørensen