KÅS har fået fornyet tilladelsen til regulering af skarv i perioden frem til 31 marts, hvorefter der søges en ny.
NYHED.
Denne reguleringstilladelse giver mulighed for regulerer på nye tidspunkter:
Der meddeles i perioden 1. september – 31. januar tilladelse til regulering i tidsrummet 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, jf. § 14, stk. 4. I august, februar og marts må reguleringen kun foretages fra solopgang til solnedgang.
Ved regulering skal reguleringstilladelsen medbringes, tilladelsen printes via dette link:
Reguleringen følger jagtlovens regler, som bla. Omfatter:
Gyldigt jagttegn og våbentilladelse.
Regulering kan forgå fra solopgang til solnedgang.
Ved regulering i bymæssig bebyggelse skal der yderligere søges tilladelse hos det lokale politi.
Udover overholdelsen af jagtlovens regler, skal der ved regulering være en skriftlig eller mundtlig tilladelse fra lodsejeren.
Når I har reguleret skarv, skal udbyttet indberettes til undertegnede på Tom@tmbs.dk hvorefter det samlede udbytte indrapporteres til naturstyrelsen senest 4 uger efter reguleringsperioden.