Fiskeundersøgelser i Karup Å i efteråret 2021 viser en stor fremgang i antallet af ½-års ørreder, men der peges samtidig på et stort potentiale for flere fisk, hvis de fysiske forhold forbedres. Det er netop også, hvad de lokale lystfiskere arbejder på ud fra en målsætning om at få en selvreproducerende havørredbestand i vandløbssystemet.

Læs hele artiklen i Sportsfiskeren https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/01/ny-plan-for-fiskepleje-fremgang-i-karup-a-og-potentiale-for-mere?fbclid=IwAR3S0fvCh105g6cJnjaHBJazG4-QeUyAyx5zR7i_4UDoopeIW1T40qYFB9Q