Laks fra Storåen:

Alle fangster af laks i Storåen skal indberettes inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Ved indberetningen angiver man en lang række oplysninger vedr.: navn/adresse, fangststedet, laksens køn/størrelse, agn og eventuel mærkning af fisken. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks ligeledes indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede. Det hele fremgår af indberetningsformularen, som du finder på nedenstående link til SVS:
Indberet fangst af laks (Storåen)

Husk også at indberette fangsten på foreningens hjemmeside!
Vær opmærksom på at AHSF har indført obligatorisk fangstindberetning fra sæson start 2017!
Indberet din fangst her