Laks fra Storåen:

Alle fangster af laks i Storåen skal indberettes inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Ved indberetningen angiver man en lang række oplysninger vedr.: navn/adresse, fangststedet, laksens køn/størrelse, agn og eventuel mærkning af fisken. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks ligeledes indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Du kan indberette fangsten på foreningens hjemmeside!
Vær opmærksom på der er indført obligatorisk fangstindberetning.
Indberet din fangst her

Du kan ligeledes indberette på nedenstående link til SVS, men vi vil gerne at du anvender AHSF således vi kan følge foreningens fangster i Storå systemet.
Indberet fangst af laks (Storåen)