Fangstindberetning af Laks fra Storåen SVS

Laks fra Storåen: Alle fangster af laks i Storåen skal indberettes inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Ved indberetningen angiver man en lang række oplysninger vedr.: navn/adresse, fangststedet, laksens køn/størrelse, agn og eventuel mærkning af fisken. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der … Læs resten af Fangstindberetning af Laks fra Storåen SVS