OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fiskeriet er sjældent let, når havørrederne
går i skjul som her, men med dobbelt
medlemskabet øger du mulighederne
for gevinst.

Slå to fluer med ét smæk

De to lystfiskerforeninger Aulum Haderup Sportsfiskerforening og Herning Ikast Lystfiskerforening har indledt et banebrydende samarbejde fra 2014. Du kan nu ved et medlemskab af begge foreninger få reduceret kontingentet på den ene forening med 50%.

En midt-vestjysk helhedsløsning kalder vi det. Initiativet tilgodeser enhver lystfisker med hang til fiskeri efter bl.a. store blanke forårslaks, sommerlaks og grilse, stærke og vægtige havørreder samt tunge gedder.

Det unikke tilbud giver dig mulighed for at fiske ved 120 km. af noget af Europas bedste fiskevand.

Et dobbelt medlemskab af de to foreninger koster 1800,- kr. om året, og det er dæleme billigt!

AHSF og HILF kan tilbyde følgende:

  • Lakse- og havørredfiskeri i Skjern å, Vorgod å og Storå. Klassiske steder ved Skjern å som Sdr. Felding, Skarrild og Hesselvig og ved Vorgod å omkring Gåsdal ved Troldhede. Ved Storåen er der spændende fiskeri omkring Hodsager
  • Havørredfiskeri i Karup å ved bl.a. Hagebro, Vormstrup, Sdr. Resen, Overtorp, Nedertorp, ved Karup by og Ålykke samt ved Hessellund
  • Havørredfiskeri på de bedste strækninger ved Haderis å
  • Pürchfiskeri efter stalling og bækørreder i Fjederholt å, Rind å, Karstoft å og Storå.
  • Fiskevand i områder med mange åer, som fletter sig ind i landskaber af bakkeøer og tunneldale, med deres naturlige og snoede løb, der kan dække enhver lystfiskers behov for et spændende fiskeri efter laks/havørred eller ørred, stalling og gedde.
  • Deltagelse i diverse arrangementer i to foreninger, bl.a. junior klub, oldboys klub, konkurrencer, gratis klubaftner i vinterhalvåret i eget klubhus mv.

Tilbuddet gælder såvel gamle som nye medlemmer. Har du spørgsmål hertil så kontakt Jens Hvam, Mobil: 21808687, Mail: jenshvam@ahsf.dk eller Kjeld Risbjerg Nielsen, Mobil: 22802931, Mail: kjeld.r.nielsen@turbopost.dk for medlemskab eller yderligere information.

Du kan læse mere om Herning Ikast lystfiskerforening her. og du kan følge dem på Facebook her.