Foreningens fiskevand

9,95 kg juli 2011 4

Julifisk på 9,95 kg

AHSF råder over mere end 50 km. fiskevand fordelt på Karup Å, Haderis Å og Storå. Her kan du se oversigtskortene.

Karup å og Haderis å er blandt top 5 for verdens bedste havørred åer. Foreningen råder i Karup Å over nogle af de bedste strækninger nedstrøms Hagebro og helt op forbi Sdr. Resen. Haderis Å er det største tilløb til Karup Å. Her har vi fiskeret fra Staulund til udløbet i Karup Å, som også er godt fiskevand til havørred og bækørred.

Oversigtskort til dagkort fiskere kan printes eller hentes her:

Kort til dagkort

Übersichtskarte (Tageskarte)

Maps for day-permits

Storå – hvor vi har meget godt fiskevand fra kommunegrænsen til Holstebro opstrøms til Nybro ved Ørre. Omkring Hodsager og Brohus ligger åen i dens naturlige leje i en smuk ådal. På vores fiskevand fanges hvert år vilde bækørreder og stallinger, samt havørreder og enkelte laks.

AHSF har opsat skilte ved alle parkerings pladser.

Ved alle fiskezoner/strækninger er sat AHSF-skilte op nede ved åbrinken, der viser start- og slutstedet på zonen/strækningen.

Foreningen råder over nogle dele-kort med Bjerringbro Sportsfiskerforening, som kan lånes af vores medlemmer ved henvendelse til Formand Jens Hvam.