Michael_Broberg_11.7kg

Michael Broberg’s imponerende havørred fra 2016 sæsonen på ikke mindre end 11,7 kg.

Fangster – og hvordan du indrapporterer dem.

Vær opmærksom på at AHSF har indført obligatorisk fangstindberetning fra sæson start 2017!
Det betyder fangster skal være indberettet senest 48 timer efter fangsten på AHSF fangstjournalen, med undtagelse af laks fanget i Storåen. Disse skal indberettes til SVS senest ved udgangen af det døgn hvor laksen er fanget.

Karup Å, Haderis Å og Storåen:

At indrapportere og dele sine fangster, kan inspirere andre til at komme afsted til fiskevandet når fiskeriet er godt, og er ligeledes med til at fremhæve kvaliteten af foreningens fine fiskevand udadtil.

Indberet fangst

Her på siden kan du derfor indrapportere dine AHSF fangster online. Du skal blot følge linket lige herover og udfylde formularen med dit navn og dine fangstdata. Så snart du har gemt dine data, kan din fangst, sammen med de øvrige seneste AHSF fangster, ses i AHSF fangstjournalen.

Se alle fangster her

Laks fra Storåen:

Alle fangster af laks i Storåen skal indberettes særskilt senest ved udgangen af det døgn (kl. 24:00) hvor laksen er fanget. Ved indberetningen angiver man en lang række oplysninger vedr.: navn/adresse, fangststedet, laksens køn/størrelse, agn og eventuel mærkning af fisken. Det hele fremgår af indberetningsformularen, som du finder på nedenstående link:

Indberet fangst af laks (Storåen)