Som medlem af AHSF eller dagkortfisker, er der en række regler for udøvelse af fiskeri langs foreningens vande der skal iagttages og overholdes. Du kan finde mere information om de Generelle regler, Særregler for laksefiskeriet i Storåen, Lokale restriktioner samt det vi kalder ”God stil langs åen”, ved at klikke på det valgte emne her i teksten, eller oppe på fanen ”Fiskeregler”.

Er du dobbeltmedlem af HSF/AHSF, kan du finde mere info om de fiskeregler der gælder på Herning Sportsfiskerforenings vand her

Helt generelt skal dagkort eller medlemskort, samt dokumentation for betaling af medlemskort, medbringes under fiskeri. Herudover skal personer imellem 18-65 år naturligvis have indløst det statslige fisketegn, hvad enten der er tale om fisketegn for 1 dag, 1 uge eller 1 år.

I AHSF har man sideløbende med fiskeriet altid plejet det gode kammeratskab, de gode relationer til lodsejerne, og ikke mindst hensynet til naturen. AHSF opfordrer derfor til at man iagttager hvad der er anført i foreningens vedtægter i § 10. Heraf fremgår det at:

Ved foreningens vande og på fisketure skal medlemmerne færdes på diskret og sømmelig måde. Ingen må beskadige hegn, fortrædige kreaturer, vildt eller lign. Medlemmer skal vise høflig optræden over for lodsejere og foreningskammerater. Henkastning af enhver form for affald er forbudt, ligesom der må tages nøje hensyn ved parkering af køretøjer, så disse ikke er til gene for lodsejerne. Medlemmer udfører selv den fornødne kontrol og er pligtige til at vise hinanden medlemskort og fangst. Hunde må ikke medtages på foreningens fiskepladser. Brug af sættekroge og ruser etc. i foreningens vande medfører eksklusion.

Skulle du under dit fiskeri i Karup å møde lodsejere der udfører toggerfiskeri i åen, så træd til side, tag en pause og nyd synet af en fiskemetode, der andre steder kun er at finde i historiebøgerne. Se mere om bestemmelserne for toggerfiskeriet i Karup å her