Fiskesæson, mindstemål og fredningstider.

Lystfiskeri i Karup å og Haderis å kan udøves fra den 1. marts til og med den 31. oktober. Laks og havørreder er fredet i hele Skive-Karup Å’s vandsystem fra den 1. november indtil udgangen af februar. Se mere på dette link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180442

Lystfiskeri i Storå kan ligeledes udøves fra den 1. marts til og med den 31. oktober, idet AHSF råder over fiskevand i Storå der ligger opstrøms vandkraftsøen i Holstebro. Dog er det vigtigt at iagttage, at laks fanget i Storå først må hjemtages fra den 16. april, såfremt der er tildelt kvote på laks opstrøms vandkraftsøen. Dette selvom fiskesæsonen altså starter allerede den 1. marts på AHSF vand i Storå. Se mere under ”Særlige regler for laksefiskeri i Storå”, eller på dette link

Her finder du en liste over de gældende mindstemål på arter fanget i ferskvand.

Her finder du en liste over de i øvrigt gældende fredningstider på arter fanget i ferskvand.

Her finder du et link til Fiskeristyrelsens side om lystfiskeri.