AHSF er medlem af Sammenslutningen ved Storå, SVS. Ved fiskeri i Storå efter laks, er der et helt særligt regelsæt og nogle yderligere retningslinjer man skal iagttage.

Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på http://www.svstoraa.dk
I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede

Indberetningen til SVS skal foretages her:

Husk også at indberette din fangst på AHSF’s hjemmeside her:

Alle de særlige regler for laksefiskeriet i Storå finder du i bekendtgørelsen her

Alle de særlige retningslinjer for laksefiskeriet, som er fastsat af DTU, finder du her

Det er vigtigt at holde øje med om der stadig er laks til rådighed på den tildelte kvote, inden man begiver sig til Storåen på laksefiskeri. Dette er særdeles vigtigt hvis man ønsker mulighed for at hjembringe en laks. Man kan holde sig opdateret på SVS hjemmesiden: http://www.svstoraa.dk/ hvor man også skal foretage evt. fangstindrapportering, såfremt man er så heldig at fange en flot laks.

Kvoteregler og tildeling i Storå systemet 2023

SVS har nu fordelt kvoterne for laks i Storå systemet for 2023. For yderligere detaljer, venligt gå til SVS-hjemmeside

Læg mærke til som noget nyt i år, at den store kvote er opdelt i 2 portioner, hvor 1. del frigives den 16. april og anden del frigives den 16. juni.

————————————————

Hvis vandtemperaturen om sommeren kommer over 18 gr. celsius, udmeldes der STOP FOR FISKERI i Storåsystemet på fiskevand, der disponeres af medlemmer af Sammenslutningen ved Storå.  Når fiskeriet frigives igen, meldes dette ligeledes ud. STOP og START tidspunkter i Storå meldes også ud her på AHSF hjemmeside, under “Nyheder”.

Laksen er som udgangspunkt totalfredet i Storå, men under forudsætning af overholdelse af førnævnte særregler og retningslinjer, bliver der hvert år frigivet en kvote med et antal laks, der må hjemtages fra vandløbet. Det er derfor essentielt, at alle regler og retningslinjer vedr. laksefiskeriet i Storå overholdes.