Karup å:

På Niels Barslunds stykke på vest siden af åen langs Vormstrupvej, gælder der fra Købmandens hytte (ved Jættestuen på Vormstrupvej) og nedstrøms til stopskiltet før udløbet af Haderis å, et fiskeforbud i tidsrummet imellem kl. 23:30 og kl. 04:00. Se kort udsnit her:

Restriktion ved Niels Barslunds stykke Karup å

På stykket nedstrøms Hagebro på øst siden af åen fra selve broen og nedstrøms til stopskiltet ved ”Æbletræet”, gælder ligeledes et fiskeforbud i tidsrummet imellem kl. 23:30 og kl. 04:00. Se kort udsnit her:

Restriktion ved Hagebro øst side af Karup å

Zone 9 vestsiden er kun for medlemmer og fælles med LFSO. Bemærk der må kun fiske 4 personer på strækket af gangen.

Restriktion ved Hagebro zone 9 vest

Ved parcellen Egebjergvej 34, som dækker strækningen fra udgangen af Severins høl til og med stopskiltet ved Dueholm, er det af hensyn til vildtet kun tilladt at benytte enkeltkrog ved fluefiskeri. Se kort udsnit her:

Restriktion Egebjergvej 34 Karup å

Ved fælles vandet med Sdr. Resen Konsortiet på strækningen ved det røde sommerhus nedstrøms Resen bro, gælder et fiskeforbud for AHSF medlemmer på stykket forbi sommerhuset og ned til lige efter udløbet af Resen bæk. Fiskeretten er forbeholdt gæster i det Røde sommerhus og konsortiets medlemmer. Se kort udsnit her:

Restriktion ved det Røde sommerhus, Sdr. Resen konsortiet

Haderis å:

På det nederste stykke af foreningens vand ved Haderis å, gælder følgende restriktioner for fiskeriet.

Østsiden af åen, er fiskeriet kun for medlemmer. Maks 3 personer på stykket af gangen, og man må fiske dér 1 gang om ugen. Der er pindesystem på stedet, og man bærer en pind under fiskeriet, som man naturligvis husker at aflevere igen efter endt fiskeri.

Vestsiden af åen, er fiskeriet kun for medlemmer. Maks 3 personer på stykket af gangen, og man må fiske dér 1 gang om ugen.

Se kort udsnit her: