Ny stærk lystfiskerforening på vej ved Karup Å og Skjern Å

Bestyrelserne i de tre foreninger Aulum-Haderup Sportsfiskerforening, Herning Ikast Lystfiskerforening og Sønder Resen Lystfiskerkonsortium lægger op til at fusionere de tre foreninger fra 2024. Målet er at skabe en ny stærk lystfiskerforening med noget af det bedste og smukkeste fiskevand ved Skjern Å og Karup Å og derforuden fiskevand i den øvre del af Storåen, samt i flere mindre vandløb og nogle søer. Den nye forening skal være et stærkere fundament for foreningslivet, men bl.a. også kunne mobilisere endnu flere kræfter til den store vandplejeindsats, lystfiskerne allerede lægger.

Det vil naturligvis være op til medlemmerne på efterårets generalforsamlinger, men for bestyrelserne i de tre foreninger er konklusionen klar. Sammen er man stærkere og kan løfte mere – til fordel for både medlemmerne og naturen – og ved at tage det bedste med fra hver forening og kombinere erfaringer, kan man også styrke samarbejdet med de kommuner foreningernes fiskevand løber igennem, og med de lodsejere der venligt stiller deres fiskevand til rådighed.

På den baggrund har de tre bestyrelser over en periode drøftet mulighederne for en sammenlægning, og er nu klar til at spørge medlemmerne på efterårets generalforsamlinger, så en sammenlægning kan træde i kraft fra 2024.

I en fælles udtalelse fra de tre formænd, Jens Hvam (AHSF), Jan Møller (HILF) og Jan Snejbjerg Jensen (SRLK) lyder det:

”Vi har en unik mulighed for at skabe og videreudvikle noget af det allerbedste og mest attraktive fiskevand i Danmark.  Med afsæt i den fantastiske natur vores hoved-vande løber igennem, vil vi kunne tilbyde lakse- og havørredfiskeri i absolut verdensklasse og sikre natur- og fiskeoplevelser til alle i alle aldre.

Med det arbejde der allerede er sket de seneste år, synes vi, det er et naturligt skridt at forene kræfterne, så vi kan løfte mere og stå stærkere. Både i relation til at gøre det endnu bedre for vores medlemmer og for åerne og den natur, som de løber igennem.

Og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi tror på, at vi i samlet flok kan tage bedre hånd om foreningernes unge medlemmer og forhåbentligt også af den vej lykkes med at få flere børn og unges øjne op for naturen og de mange kvaliteter, der ligger i at komme ud i den.”

Sammenlagt råder de tre foreninger over mere end 130 km fiskevand, herunder noget af det bedste og smukkeste fiskevand ved Danmarks to mest berømte vandløb, Skjern Å og Karup Å, men kan også byde på spændende fiskeri ved en række mindre vande som Vorgod Å, Fjederholt Å, Haderis Å, søfiskeri i Sunds Sø og lange stræk på den øvre del af Storåen. Den nye forening kan derfor tilbyde medlemmerne en helt enestående kombination af muligheder i deres fiskeri.

Med over 800 medlemmer i den nye forening vil der samtidigt være et solidt grundlag for at øge omfanget af foreningsaktiviteter, herunder opskalere arbejdet med vandplejen.

De tre bestyrelser håber både medlemmer, lodsejere, kommuner og vores mange gæstende lystfiskere vil tage godt imod initiativet.

Har man spørgsmål, er man velkommen til at kontakte en af de tre formænd.

Forsøgsvis tilpasset grødeskæring i Karup Å

 

For at forbedre vandmiljøet i Karup å for havørreden, har kommunerne og KÅS og herunder Lodsejerforeningen besluttet forsøgsvis at suspendere den første grødeslåning i år. Dette sker på en teststrækning fra Resen Bro til Trandum bro.
Resultatet skal gerne vise sig i mere bundvegetation som giver bedre skjul for smolten, og mindre sandvandring med dertil følgende mindre tilsanding af gydebankerne.
Den tilpassede grødeskæring er i første omgang aftalt til i år, og derefter vil den videre fremdrift med forsøget vurderes.
I vedhæftet skrivelse forklares de ønskede effekter nærmere, herunder hvem man skal kontakte hvis man har et fagligt begrundet spørgsmål vedrørende den tilpassede grødeskæring.

Kontingent 2023

Kære gæve lystfiskere,

Så er vi igang med et nyt år, og vi kan glæde os til den kommende fiskesæson i det skønne og fantastiske Aulum-Haderup fiskevand.

Det er derfor også ved at være tid til betaling af kontingentet for 2023. Kontingentet er uændret og er som følger og bedes indbetalt senest 28 februar.

Senior (18 + år)     AHSF                  1150kr.      (Ægtefælle AHSF 700 kr.)
Junior (10-17 år)  AHSF                       50 kr.
Børn under 10 år                                Gratis

Senior (18+ år)      AHSF+HILF   1800kr.   (Dobbelt medlemskab)
(læs mere herom på AHSF hjemmeside under “2 fluer med et smæk)

I år har vi besluttet at indføre MobilePay og du betaler nemmest kontingent ved at anvende MobilePay til nr. 393148.
Husk at skrive dit fulde navn og mailadresse i kommentarfeltet.

Husk at gemme MobilePay kvitteringen på din telefon. Vi udsender ikke længere medlemskort.

 

Yderligere information om fiskevand, dagkort og andre opdateringer omkring vores vand og fiskeriet kan findes på vores hjemmeside.

Har du ikke MobilePay, kan du i stedet bankoverføre til Nordea konto 2440-0610003826.
Husk at skrive dit fulde navn, mailadresse og tlf. nr. i kommentarfeltet.
Husk at gemme kvitteringen for overførselen som kvittering for betaling. Vi udsender ikke længere medlemskort.

I ønskes alle Knæk og Bræk i 2023

Ny plan for fiskepleje: Fremgang i Karup Å og potentiale for mere

Fiskeundersøgelser i Karup Å i efteråret 2021 viser en stor fremgang i antallet af ½-års ørreder, men der peges samtidig på et stort potentiale for flere fisk, hvis de fysiske forhold forbedres. Det er netop også, hvad de lokale lystfiskere arbejder på ud fra en målsætning om at få en selvreproducerende havørredbestand i vandløbssystemet.

Læs hele artiklen i Sportsfiskeren https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/01/ny-plan-for-fiskepleje-fremgang-i-karup-a-og-potentiale-for-mere?fbclid=IwAR3S0fvCh105g6cJnjaHBJazG4-QeUyAyx5zR7i_4UDoopeIW1T40qYFB9Q

FORNYET TILLADELSE TIL REGULERING AF SKARV.

KÅS har fået fornyet tilladelsen til regulering af skarv i perioden frem til 31 marts, hvorefter der søges en ny.
NYHED.
Denne reguleringstilladelse giver mulighed for regulerer på nye tidspunkter:
Der meddeles i perioden 1. september – 31. januar tilladelse til regulering i tidsrummet 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, jf. § 14, stk. 4. I august, februar og marts må reguleringen kun foretages fra solopgang til solnedgang.
Ved regulering skal reguleringstilladelsen medbringes, tilladelsen printes via dette link:
Reguleringen følger jagtlovens regler, som bla. Omfatter:
Gyldigt jagttegn og våbentilladelse.
Regulering kan forgå fra solopgang til solnedgang.
Ved regulering i bymæssig bebyggelse skal der yderligere søges tilladelse hos det lokale politi.
Udover overholdelsen af jagtlovens regler, skal der ved regulering være en skriftlig eller mundtlig tilladelse fra lodsejeren.
Når I har reguleret skarv, skal udbyttet indberettes til undertegnede på Tom@tmbs.dk hvorefter det samlede udbytte indrapporteres til naturstyrelsen senest 4 uger efter reguleringsperioden.

Vandplejemøde

Karup Å Sammenslutningens Vandpleje holder møde på Trevad Ørredpark onsdag den 30. november kl. 19.00.
Alle lystfiskere fra de forskellige foreninger og interesserede er velkommen til at deltage. Vi laver bl.a. status på vandplejeprojekter og planlægger indsatser i 2023.
Har du lyst til at være en del af et hyggeligt selskab med en meningsfuld opgave så mød op!

Mange hilsner
KÅS Vandpleje

Konkurrencen 2022 – i solskinsvejr.

AHSF årlige konkurrence blev afholdt i fantastisk skøn sommervejr, som nok også var medvirkende til begrænset fangster. Ca. 35 mødte op i det smukke men varme vejr, og der blev indvejet 2 havørreder, samt nogle skaller.

De dygtige fangere er :
– Peter Bjerregård, havørred på 5 kg
– Carsten Ullerup, havørred på 1 kg

og 2 juniorer stod for fangsterne af skaller
– Theo Handberg, skalle på 14 cm
– Nor Handberg, skalle på 13 cm

ASHF ønsker tillykke med fangsterne, og tusind tak til de fremmødte.

« Ældre indlæg

© 2023

Tema af Anders NorenOp ↑

EnglishGerman